Etkinlik Takvimi
Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Dokümanları

 • İdari Yargıda Disiplin Hukuku Uygulamaları ve OHAL İşlemleri Meslek İçi Eğitim Semineri (20-21Nisan 2018–Nevşehir) Ders Notları
 • İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Uygulama Örnekleri Meslek İçi Eğitim Semineri (20-21 Nisan 2018) Ders Notları
 • Kamu İdaresinin Güvenirliliğine Karşı İşlenen Suçlar Meslek İçi Eğitim Semineri (06-08 Nisan 2018 – Ankara) Ders Notları
 • Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri Meslek İçi Eğitim Semineri (02-03 Nisan 2018 – Afyonkarahisar) Ders Notları
 • Bireysel İş Hukuku Meslek İçi Eğitim Programı (30 Mart – 01 Nisan 2018 – Şanlıurfa) Ders Notları
 • Bilişim Suçları Meslek İçi Eğitim Programı (24-25 Mart 2018 - Antalya) Ders Notları
 • Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri (16-18 Mart 2018 / İzmir ) Ders Notları
 • İdarenin Takdir Hakkı ve İdari Yargıda Yerindelik Denetimi Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri (7-8 Mart 2018) Ders Notları
 • Askeri Suçlar ve Yargılama Usulü Konulu Meslek İçi Eğitim Programı (02-03 Mart 2018 - Eskişehir) Ders Notları
 • Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri(16-18 Şubat 2018) Ders Notları
 • İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları Meslek İçi Eğitim Semineri(26-28 Ocak 2018-Ankara) Ders Notları
 • Sulh Hukuk Hâkimlerinin Arabuluculuk Kanunundan Kaynaklanan Görev ve Yetkileri Meslek İçi Eğitim Semineri (23 Aralık 2017-Antalya) Ders Notları
 • Eser Sözleşmeleri İle İtirazın İptali ve Menfi Tespit Davaları Semineri (16-18 Aralık 2017-Afyonkarahisar) Ders Notları
 • Vergi Yargısında Güncel Uygulamalar ve Sorunlar Semineri (11-13 Aralık 2017-Ankara) Ders Notları
 • Kaçakçılık Kanunundan Kaynaklanan Suçların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü Semineri (24-26 Kasım 2017 –Antalya)Ders Notları
 • İstinaf Temel Eğitimi Meslek İçi Eğitim Semineri (09-10 Kasım 2017 Bursa) Ders Notları
 • Bölge Adliye Mahkemeleri İcra Daireleri Meslek İçi Eğitim Semineri (27-29 Ekim 2017) Ders Notları
 • Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Meslek İçi Eğitim Çalıştayı (27-29 Ekim 2017) Ders Notları
 • Askeri Suçlar Meslek İçi Eğitim Semineri (20-22 Ekim 2017) Ders Notları
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku ile Erişimin Engellenmesinin Teknik ve Hukuki Boyutları Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri (13-15 Ekim 2017) Ders Notları
 • Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı (29 Eylül – 01 Ekim 2017) Ders Notları
 • Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Eğitim Çalıştayı (22-24 Eylül 2017) Ders Notları
 • Etkin Soruşturma Yöntemleri Eğitim Çalıştayı (19 – 21 Mayıs 2017) Ders Notları
 • Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri Eğitim Semineri (13 – 14 Mayıs 2017) Ders Notları
 • Terör ve Örgütlü Suçlar Eğitim Çalıştayı (28-30 Nisan 2017) Ders Notları
 • Kamu Görevlilerine İlişkin İdari Yargı Uyuşmazlıkları (24-26 Mart 2017) Ders Notları
 • Deniz Ticaret Hukuku Bölge Adliye Mahkemesi Çalıştayı (25–26 Mart 2017) Ders Notları
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku (17-19 Mart 2017) Ders Notları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (25-26 Şubat 2017) Ders Notları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (25-26 Şubat 2017) Ders Notları
 • Terör ve Örgütlü Suçlar (24-26 Şubat 2017) Eğitim Modülü
 • İcra Hukuk Davaları (17-19 Şubat 2017) Ders Notları
 • Koruma Tedbirleri (10-12 Şubat 2017) Ders Notları
 • İdari Yargıda İstinaf (16-18 Ocak 2017) Ders Notları
 • İdari Yargıda İstinaf (13-15 Ocak 2017) Ders Notları
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (23-25 Aralık 2016) Ders Notları
 • Terör ve Örgütlü Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması Çalıştayı (25-27 Kasım 2016) Ders Notları
 • Bireysel İş Hukuku (9-11 Kasım 2016) Ders Notları
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları (18-20 Kasım 2016) Ders Notları
 • İdari Yargıda Tazminat Davaları (2-4 Aralık 2016) Ders Notları
 • İstinaf Daire Başkanlarına yönelik “ Tüketici ve Sözleşme Hukuku” Çalıştayı (18-19 Kasım 2016 - Ankara) Çalıştay Raporu
 • İstinaf Daire Başkanlarına yönelik " İcra Hukuku" Çalıştayı (14-15 Kasım 2016 - Ankara) Çalışma Raporu
 • İstinaf Daire Başkanlarına yönelik "Eser Sözleşmesi - İtirazın İptali - Menfi Tespit Davaları" Çalıştayı (14-15 Kasım 2016 - Ankara) Çalıştay Raporu
 • İstinaf Daire Başkanları " Sosyal Güvenlik Hukuku" Çalıştayı (18 - 19 Kasım 2016 - Ankara) Çalıştay Raporu
 • İstinaf Daire Başkanları Kamulaştırma Çalıştayı (18 - 19 Kasım 2016 - Ankara)
 • İstinaf Daire Başkanları Vücut Dokunulmazlığı Aleyhine İşlenen Suçlar Çalıştayı (18 - 19 Kasım 2016 - Ankara) Ders Notları
 • İstinaf Daire Başkanları Tazminat Hukuku Çalıştayı (14 - 15 Kasım 2016 - Ankara) Ders Notları
 • İstinaf Daire Başkanlarına yönelik Tüketici ve Sözleşme Hukuku Çalıştayı ( 14-15 Kasım 2016 - Ankara ) Çalıştay Raporu
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan İdari Yargı Uyuşmazlıkları 11 - 13 Kasım 2016
 • Malvarlığına Karşı Suçlar Ders Notları - 30 Eylül-2 Ekim 216
 • İSTİNAF TEMEL EĞİTİMİ - CEZA (23 Mayıs - 06 Haziran 2016)
 • İSTİNAF TEMEL EĞİTİMİ - HUKUK (23 Mayıs - 06 Haziran 2016)
 • Gümrük ve Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (13 - 15 Mayıs 2016/Erzurum)
 • Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Arttırılması (01 - 03 Nisan 2016/ADANA)
 • Kadastro Hukukundan Kaynaklanan Davalar (25 - 29 Mart 2016/ANKARA)
 • AİHM ve Anayasa Mahkemesi Işığında İdari Yargı Kararları (25 - 27 Aralık 2015/Afyonkarahisar)
 • Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar (18 - 20 Aralık 2015/ANTALYA)
 • İdari Yargıda Mesleki Uyum ve Kariyer (14-16 Aralık 2015/Afyonkarahisar)
 • Hukuk Yargılamasında Hüküm Kurma Teknikleri (4-6 Aralık 2015/Ankara)
 • Mesleki Uyum ve Kariyer Semineri (30 Kasım - 2 Aralık 2015/Ankara)
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (27-29 Kasım/Adana)
 • Koruma Tedbirleri ve Sulh Ceza Hâkimliği İşlemleri (23-25 Kasım 2015/Ankara)
 • 5651 sayılı İnternet Kanunu ve Bilişim Hukuku Uygulamaları Semineri (09 - 11 Kasım 2015/Ankara)
 • 6100 Sayılı HMK Uygulamaları Değerlendirilmesi (13-15 Kasım 2015/Antalya)
 • Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Meslek İçi Eğitim Semineri (06-09 Kasım 2015/Ankara)
 • Hukuk Yargılamasında Tazminat Davaları Meslek İçi Eğitim Semineri (23 - 25 Ekim 2015 / Afyonkarahisar)
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Semineri (16 - 18 Ekim 2015 / Erzurum)
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları Eğitim Semineri (9 - 11 Ekim 2015 / İzmir)
 • 6100 Sayılı HMK Uygulamaları Değerlendirilmesi Meslek İçi Eğitim Semineri (2 - 4 Ekim 2015 / Afyon)
 • Kaçakçılık Kanunu ve Vergi Usul Kanunundan Doğan Suçların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (22-24 Mayıs 2015/Gaziantep)
 • Ticaret Hukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri (15 - 17 Mayıs 2015 / Afyon)
 • Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti Davaları Semineri (27-29 Nisan 2015 / Ankara)
 • Etkili Soruşturma Yöntemleri Semineri (17-19 Nisan 2015/Şanlıurfa)
 • İcra Mahkemelerinde Görülen Davalar (10-12 Nisan 2015/Afyon)
 • Kamulaştırma Hukuku Uygulamaları (6-8 Nisan 2015/Hatay)
 • Kadastro Hukukundan Kaynaklanan Davalar (27-29 Mart 2015/Ankara)
 • İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları Semineri (20-22 Mart 2015/Ankara)
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri (13-15 Mart 2015/Ankara)
 • İdari Yargıda 3194, 4734 ve 2577 sayılı Kanun ve Tazminat Hukuku Uygulamaları (6-8 Mart 2015/Afyon)
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Yüklenicinin Temliki, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri Eğtim Semineri (17-19 Aralık 2014/Kayseri)
 • Fikri ve Sinai Hakları Uyuşmazlıkları Meslek İçi Eğitim Semineri (20-21 Kasım 2014 / İstanbul) Ders Notları
 • Paylaş