Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İş Gücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi


Türkiye Adalet Akademisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İkili İşbirliği çerçevesinde İş Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak, “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İş Gücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mülteciler, Uluslararası Çalışma Standartları ve İş Hukuku Eğitimi başlığı altında 27 - 28 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara ilinde bir eğitim programı düzenlenecektir.

Bu kapsamda, bahse konu proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde daha önce katılımcı olarak yer almayan iş mahkemesi hâkimlerinin duyuru ekinde bulunan form ile 31 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 11 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisine UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT- I: Yeterli başvuru olmaması hâlinde görevlendirmeler yetki durumuna göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılacaktır.

NOT- II: Seminere katılmak isteyen katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir. Kurul tarafından seminere katılımına izin verilen meslektaşlarımız, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Proje ekibi tarafından aranacak seminer ve organizasyonla ilgili tüm ayrıntılar (ulaşım, konaklama v.b) kendilerine iletilecektir.

NOT- III: Bu itibarla, diğer illerden katılacak meslektaşlarımızın ulaşım (uçak bileti) ve konaklama organizasyonu ve ödemeler Proje ekibi tarafından karşılanacak olup, kendilerinin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.

NOT- IV: Katılımcılara seminer sonrası sertifika verilecektir.


Başvuru Formu