“İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar” Konulu Meslek İçi Eğitim Programı – Ankara

Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi tarafından, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konu başlıklı Meslek İçi Eğitim Programı 11-14 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Ders Notları için tıklayınız.