““Siber suçlar, Elektronik Deliller ve Sanal Ortamda İşlenen Suçlardan Elde Edilen Gelirler” konulu meslek içi eğitim semineri Ankara’da düzenlenmiştir.

21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında IProceeds projesi kapsamında siber suçlara ilişkin davalarda görev alan hakim ve savcılara yönelik olarak ulusal ve Avrupa Konseyinin uzmanları tarafından yapılan sunumlar ile “Siber Suçlar, Elektronik Deliller ve Sanal Ortamda İşlenen Suçlardan Elde Edilen Gelirler” konulu meslek içi eğitim semineri Ankara’da düzenlenmiştir.