Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Üyesi Sayın Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU ile Söyleşi

13 Aralık 2018 tarihinde 22. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarına yönelik olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Üyesi Sayın Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU ile söyleşi programı gerçekleştirilmiştir.