Bölge Adliye Mahkemelerinde Yapılacak Meslek İçi Eğitimler Hakkında Duyuru


Ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bağlı bulundukları Bölge Adliye Mahkemelerinde (faaliyete geçiş tarihleri dikkate alınarak Konya BAM yargı çevresinde görev yapanlar Ankara BAM Başkanlığında ve Sakarya BAM yargı çevresinde görev yapanlar İstanbul BAM Başkanlığında olmak üzere) 08-19 Nisan 2019 tarihleri arasında birinci grup ve 22 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere meslek içi eğitime alınmaları planlanmıştır. Buna göre birinci grupta adı geçen katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/03/2019 tarih ve 291 sayılı kararı ile 08-19 Nisan 2019 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup;

Katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.


Ankara BAM Katılımcı Listesi
Antalya BAM Katılımcı Listesi
Bursa BAM Katılımcı Listesi
Erzurum BAM Katılımcı Listesi
Gaziantep BAM Katılımcı Listesi
İstanbul BAM Katılımcı Listesi
İzmir BAM Katılımcı Listesi
Samsun BAM Katılımcı Listesi