"Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları" Konulu Meslek İçi Eğitim Programı Hakkında Duyuru


04-07 Mart 2019 tarihleri arasında Ceza Mahkemesi Hâkimleri ile sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları" konulu meslek içi eğitim programı düzenlenecektir.

Söz konusu programa katılmak üzere belirlenen katılımcıların ulaşım giderleri (uçak dahil her türlü mutad vasıta) ile yol süresi dahil, yolluk ve iaşe giderleri bağlı oldukları birim bütçesinden karşılanacaktır. Katılımcılar, Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi yerleşkesi içerisinde bulunan yatılı tesislerden ücretsiz olarak yararlanacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu eğitim programına katılmak isteyen Ceza Mahkemesi Hâkimleri ile sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcılarının katılım taleplerini 07/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda linki verilen talep formunu doldurarak, bağlı bulundukları Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına ve Başsavcılıklarına göndermeleri ilan olunur.


Talep Formu için tıklayınız...