"Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar" Konulu Meslek İçi Eğitim Programı Duyurusu


Aile Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimlerine yönelik olarak Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde "Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim programı düzenlenecektir,

Aşağıda ismi yer alan katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; yol süresi hariç, 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar konulu Meslek İçi Eğitim Programına katılmak üzere Ankara ilinde görevlendirildiği,

Katılımcıların yol süresi hariç Ankara'ya gidiş - geliş için ulaşım giderleri (her türlü mutad vasıta uçak dahil) fatura ve bilet ibrazı mukabilinde karşılanacak, Eğitim Merkezi Sosyal Tesislerinde sunulacak yemek hizmeti ücret karşılığı verilecek olup, katılımcılar tarafından ödenen yemek ücreti Harcırah Kanunu kapsamında bağlı oldukları birim bütçelerinden ödenecektir. Konaklama hizmeti ücretsiz olup, Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi bütçesinden karşılanacaktır.

Meslek içi eğitim programının Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Ankara’da düzenleneceği,

Eğitim programının 25 Şubat 2019 günü saat 09:00’da başlayacağı,

Konaklama yapılacak tesise girişlerin eğitim programından bir gün önce 24 Şubat 2019 tarihinde saat 12:00’den itibaren yapılacağı, tesisten çıkışların ise 28 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi gerektiği, konaklayacak katılımcıların Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Personeli Faruk DİYARBAKIR’a (0532 060 81 00) numaralı telefondan SMS ile bilgi vermesi gerektiği ve (0312 489 81 80- Dahili 1302) numaralı telefondan diğer konaklama hususları ile alakalı bilgi alabileceği,

Eğitim programında serbest kıyafetin tercih edilebileceği,

Katılımcı olarak görevlendirilenlerin eğitim programına düzenli katılımın zorunlu olduğu,

Eğitim programına katılamama durumunda haklı mazereti olanların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterlik nezdinde mazeret dilekçesi ile başvuruda bulunması, ayrıca Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Personeli İlker DİNÇER’e (0312 489 81 80 dahili 3218-3219) numaralı telefondan bilgi vermesi gerektiği, ilan olunur.


Katılımcı Listesi için tıklayınız
Ek Katılımcı Listesi için tıklayınız
Bilgilendirme Formu için tıklayınız