"İcra Hukuku Davaları" Konulu Meslek İçi Eğitim Programı Hakkında Duyuru


19-21 Şubat 2019 tarihleri arasında İcra Mahkemesi (İcra Mahkemesi olmayan yerlerde bu davalara bakan Asliye Hukuk Mahkemesi) Hâkimlerine yönelik olarak Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde "İcra Hukuku Davaları" konulu meslek içi eğitim programı düzenlenecektir.