“Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri” Konulu Meslek İçi Eğitim Programı Duyurusu


Ankara ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi Yargı çevresinde görev yapan meslekte 3 yılını doldurmamış Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik “Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri” düzenleneceği,

Aşağıda ismi yer alan katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; yol süresi hariç, 05-07 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri Meslek İçi Eğitim Programına katılmak üzere Afyonkarahisar ilinde görevlendirildiği,

Katılımcı olarak görevlendirilenlerin uçak dahil mutad vasıta ile ulaşım giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanıp daha sonra bağlı oldukları kurumdan talep edilebileceği, iaşe ve ibate giderlerinin Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi bütçesinden karşılanacağı,

Meslek içi eğitim programının Korel Thermal Resort Clinic & Spa Otle'de düzenleneceği,

Eğitim programının 05 Ekim 2018 günü saat 08:45’de başlayacağı,

Konaklama yapılacak tesise girişlerin eğitim programından bir gün önce 04 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’dan itibaren yapılacağı, otelden çıkışların ise 07 Ekim 2018 tarihinde en geç saat 12:00’ye kadar gerçekleştirilmesi gerektiği,

Eğitim programından bir gün önce 04 Ekim 2018 günü itibariyle konaklama yapılacak tesise giriş yapmayacak, ilk gece konaklama yapmayacak katılımcıların Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Personeli İlker Dinçer (0532 403 19 27), Mahmut Ersin Odabaşı (0507 203 79 24) numaralı telefona mesaj yoluyla irtibata geçmesi gerektiği, (sicil, programa katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi gün giriş yapacağı),

Konaklama yapılacak tesise ücretini kendileri karşılamak üzere ailesi ile gelmek isteyen katılımcıların Perfect Tur yetkilisi Betül Gitsin ile (0530 490 08 99) numaralı telefondan bilgi alabileceği, (Otel imkânları ve aile ile katılım halinde ücret bilgileri için tıklayınız)

Eğitim programında serbest kıyafetin tercih edilebileceği,

Katılımcı olarak görevlendirilenlerin eğitim programına düzenli katılımın zorunlu olduğu,

Eğitim programına katılmamaya ilişkin haklı mazereti olanların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterlik nezdinde mazeret dilekçesi ile başvuruda bulunması gerektiği,

Program içeriği hakkında Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi personeli İlker Dinçer (532 403 19 27), Mahmut Ersin Odabaşı (0507 203 79 24) numaralı telefondan bilgi alınabileceği hususları ilan olunur.


Katılımcı Listesi için tıklayınız